Návrat na hlavní stranu

Vyhledávání dokumentů

Pozn.: Formulář neobsahuje žádné povinné položky.

Objekt Stavební úřad

Počet nalezených dokumentů: 21


Projektová dokumetace (ohlášení, stavební povolení)

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (99 kB)

Oznámení změny v užívání stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (68 kB)

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (85 kB)

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (110 kB)

Oznámení o užívání stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (56 kB)

Ohlášení stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (93 kB)

Ohlášení odstranění stavby - terénních úprav - zařízení

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (68 kB)

Náležitosti stavebního deníku

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (47 kB)

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (37 kB)

Dokumentace pro provádění stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC! (172 kB)

Dokumentace ke změně využití území

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: @ (57 kB)

Dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (64 kB)

Dokumentace bouracích prací

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (49 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (74 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (108 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (112 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (101 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (75 kB)

Žádost o územně plánovací informaci

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (66 kB)

Žádost o územně plánovací informaci (jednoduché stavby)

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (69 kB)

Žádost o stavební povolení

Zveřejněno: 06.02.2007
Soubor: DOC (106 kB)Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm